číslo bytu podlažie počet izieb byt m² balkón m² byt celkom m² cena s DPH dostupnosť pôdorys
2.01 2.NP 1 33.55 33.55 66,429.00 rezervovaný
2.17 2.NP 1 33.54 33.54 66,409.20 rezervovaný
3.01 3.NP 1 33.55 33.55 66,429.00 rezervovaný
3.17 3.NP 1 33.54 33.54 66,409.20 rezervovaný
4.01 4.NP 1 33.55 33.55 66,429.00 voľný pozrieť tu
4.17 4.NP 1 33.54 33.54 66,409.20 voľný pozrieť tu
5.01 5.NP 1 33.55 33.55 66,429.00 voľný pozrieť tu
5.17 5.NP 1 33.54 33.54 66,409.20 voľný pozrieť tu
6.01 6.NP 1 33.55 33.55 66,429.00 voľný pozrieť tu
6.17 6.NP 1 33.54 33.54 66,409.20 voľný pozrieť tu
7.01 7.NP 1 33.55 33.55 67,234.20 voľný pozrieť tu
7.17 7.NP 1 33.54 33.54 67,214.16 voľný pozrieť tu
8.01 8.NP 1 33.55 33.55 67,234.20 voľný pozrieť tu
8.15 8.NP 1 33.55 33.55 67,234.20 voľný pozrieť tu
9.01 9.NP 1 33.55 33.55 68,039.40 voľný pozrieť tu
9.15 9.NP 1 33.55 33.55 68,039.40 voľný pozrieť tu
10.01 10.NP 1 33.55 33.55 68,039.40 voľný pozrieť tu
10.15 10.NP 1 33.55 33.55 68,039.40 voľný pozrieť tu
11.01 11.NP 1 33.55 33.55 68,039.40 rezervovaný
11.15 11.NP 1 33.55 33.55 68,039.40 rezervovaný
12.01 12.NP 1 33.55 33.55 68,039.40 rezervovaný
12.15 12.NP 1 33.55 33.55 68,039.40 rezervovaný
  • garážové miesto                     14.000,- €
  • pivničná kobka                     od 2.500,- €
číslo bytu podlažie počet izieb byt m² balkón m² byt celkom m² cena s DPH dostupnosť pôdorys
2.03 2.NP 2 50.50 3.61 54.11 100,428.00 rezervovaný
2.04 2.NP 2 55.19 8.98 64.17 125,440.20 rezervovaný
2.07 2.NP 2 52.05 3.61 55.66 103,311.00 rezervovaný
2.08 2.NP 2 51.29 3.62 54.91 101,915.40 rezervovaný
2.09 2.NP 2 52.44 6.96 59.40 113,212.80 rezervovaný
2.10 2.NP 2 51.14 3.62 54.76 98,568.00 rezervovaný
2.11 2.NP 2 52.01 3.25 55.26 99,468.00 rezervovaný
2.14 2.NP 2 55.18 8.99 64.17 125,438.40 rezervovaný
2.15 2.NP 2 50.50 3.25 53.75 99,780.00 rezervovaný
2.16 2.NP 2 50.57 3.25 53.82 99,910.20 rezervovaný
3.02 3.NP 2 50.50 3.61 54.11 100,428.00 rezervovaný
3.03 3.NP 2 50.50 3.61 54.11 100,428.00 rezervovaný
3.04 3.NP 2 55.19 8.98 64.17 125,440.20 rezervovaný
3.07 3.NP 2 52.05 3.61 55.66 103,311.00 rezervovaný
3.08 3.NP 2 51.29 3.62 54.91 101,915.40 rezervovaný
3.09 3.NP 2 52.44 6.96 59.40 113,212.80 rezervovaný
3.10 3.NP 2 51.14 3.62 54.76 98,568.00 rezervovaný
3.11 3.NP 2 52.01 3.25 55.26 99,468.00 rezervovaný
3.14 3.NP 2 55.18 8.99 64.17 125,438.40 rezervovaný
3.15 3.NP 2 50.50 3.25 53.75 99,780.00 rezervovaný
3.16 3.NP 2 50.57 3.25 53.82 99,910.20 rezervovaný
4.02 4.NP 2 50.50 3.16 53.66 100,428.00 voľný pozrieť tu
4.03 4.NP 2 50.50 3.61 54.11 100,428.00 voľný pozrieť tu
4.04 4.NP 2 55.19 8.98 64.17 125,440.20 voľný pozrieť tu
4.07 4.NP 2 52.05 3.61 55.66 103,311.00 voľný pozrieť tu
4.08 4.NP 2 51.29 3.62 54.91 101,915.40 voľný pozrieť tu
4.09 4.NP 2 52.44 6.96 59.40 113,212.80 voľný pozrieť tu
4.10 4.NP 2 51.14 3.62 54.76 98,568.00 voľný pozrieť tu
4.11 4.NP 2 52.01 3.25 55.26 99,468.00 voľný pozrieť tu
4.14 4.NP 2 55.18 8.99 64.17 125,438.40 voľný pozrieť tu
4.15 4.NP 2 50.50 3.25 53.75 99,780.00 voľný pozrieť tu
4.16 4.NP 2 50.57 3.25 53.82 99,910.20 voľný pozrieť tu
5.02 5.NP 2 50.50 3.61 54.11 100,428.00 voľný pozrieť tu
5.03 5.NP 2 50.50 3.61 54.11 100,428.00 voľný pozrieť tu
5.04 5.NP 2 55.19 8.98 64.17 125,440.20 voľný pozrieť tu
5.07 5.NP 2 52.05 3.61 55.66 103,311.00 voľný pozrieť tu
5.08 5.NP 2 51.29 3.62 54.91 101,915.40 voľný pozrieť tu
5.09 5.NP 2 52.44 6.96 59.40 113,212.80 voľný pozrieť tu
5.10 5.NP 2 51.14 3.62 54.76 98,568.00 voľný pozrieť tu
5.11 5.NP 2 52.01 3.25 55.26 99,468.00 voľný pozrieť tu
5.14 5.NP 2 55.18 8.99 64.17 125,438.40 voľný pozrieť tu
5.15 5.NP 2 50.50 3.25 53.75 99,780.00 voľný pozrieť tu
5.16 5.NP 2 50.57 3.25 53.82 99,910.20 voľný pozrieť tu
6.02 6.NP 2 50.50 3.61 54.11 100,428.00 voľný pozrieť tu
6.03 6.NP 2 50.50 3.61 54.11 100,428.00 voľný pozrieť tu
6.04 6.NP 2 55.19 8.98 64.17 125,440.20 voľný pozrieť tu
6.07 6.NP 2 52.05 3.61 55.66 103,311.00 voľný pozrieť tu
6.08 6.NP 2 51.29 3.62 54.91 101,915.40 voľný pozrieť tu
6.09 6.NP 2 52.44 6.96 59.40 113,212.80 voľný pozrieť tu
6.10 6.NP 2 51.14 3.62 54.76 98,568.00 voľný pozrieť tu
6.11 6.NP 2 52.01 3.25 55.26 99,468.00 voľný pozrieť tu
6.14 6.NP 2 55.18 8.99 64.17 125,438.40 voľný pozrieť tu
6.15 6.NP 2 50.50 3.25 53.75 99,780.00 voľný pozrieť tu
6.16 6.NP 2 50.57 3.25 53.82 99,910.20 voľný pozrieť tu
7.02 7.NP 2 50.50 3.61 54.11 101,640.00 voľný pozrieť tu
7.03 7.NP 2 50.50 3.61 54.11 101,640.00 voľný pozrieť tu
7.04 7.NP 2 55.19 8.98 64.17 126,764.76 voľný pozrieť tu
7.07 7.NP 2 52.05 3.61 55.66 104,560.20 rezervovaný
7.08 7.NP 2 51.29 3.62 54.91 109,301.16 voľný pozrieť tu
7.09 7.NP 2 52.44 6.96 59.40 114,471.36 voľný pozrieť tu
7.10 7.NP 2 51.14 3.62 54.76 99,795.36 voľný pozrieť tu
7.11 7.NP 2 52.01 3.25 55.26 106,957.44 voľný pozrieť tu
7.14 7.NP 2 55.18 8.99 64.17 120,141.12 voľný pozrieť tu
7.15 7.NP 2 50.50 3.25 53.75 100,992.00 voľný pozrieť tu
7.16 7.NP 2 50.57 3.25 53.82 101,123.88 voľný pozrieť tu
8.02 8.NP 2 50.46 3.27 53.73 100,952.64 voľný pozrieť tu
8.03 8.NP 2 50.48 3.23 53.71 100,918.32 voľný pozrieť tu
8.04 8.NP 2 55.12 9.02 64.14 126,696.48 voľný pozrieť tu
8.12 8.NP 2 55.12 9.02 64.14 126,696.48 voľný pozrieť tu
8.13 8.NP 2 50.49 3.23 53.72 100,937.16 voľný pozrieť tu
8.14 8.NP 2 50.46 3.27 53.73 100,952.64 voľný pozrieť tu
9.02 9.NP 2 50.46 3.27 53.73 102,163.68 voľný pozrieť tu
9.03 9.NP 2 50.48 3.23 53.71 102,129.84 voľný pozrieť tu
9.04 9.NP 2 55.12 9.02 64.14 128,019.36 voľný pozrieť tu
9.12 9.NP 2 55.12 9.02 64.14 128,019.36 voľný pozrieť tu
9.13 9.NP 2 50.49 3.23 53.72 102,148.92 voľný pozrieť tu
9.14 9.NP 2 50.46 3.27 53.73 102,163.68 voľný pozrieť tu
10.02 10.NP 2 50.46 3.27 53.73 102,163.68 voľný pozrieť tu
10.03 10.NP 2 50.48 3.23 53.71 102,129.84 voľný pozrieť tu
10.04 10.NP 2 55.12 9.02 64.14 128,019.36 voľný pozrieť tu
10.12 10.NP 2 55.12 9.02 64.14 128,019.36 voľný pozrieť tu
10.13 10.NP 2 50.49 3.23 53.72 102,148.92 voľný pozrieť tu
10.14 10.NP 2 50.46 3.27 53.73 102,163.68 voľný pozrieť tu
11.02 11.NP 2 50.46 3.27 53.73 102,163.68 rezervovaný
11.03 11.NP 2 50.48 3.23 53.71 102,129.84 rezervovaný
11.04 11.NP 2 55.12 9.02 64.14 128,019.36 rezervovaný
11.12 11.NP 2 55.12 9.02 64.14 128,019.36 rezervovaný
11.13 11.NP 2 50.49 3.23 53.72 102,148.92 rezervovaný
11.14 11.NP 2 50.46 3.27 53.73 102,163.68 rezervovaný
12.02 12.NP 2 50.46 3.27 53.73 102,163.68 rezervovaný
12.03 12.NP 2 50.48 3.23 53.71 102,129.84 rezervovaný
12.04 12.NP 2 55.12 9.02 64.14 128,019.36 rezervovaný
12.12 12.NP 2 55.12 9.02 64.14 128,019.36 rezervovaný
12.13 12.NP 2 50.49 3.23 53.72 102,148.92 rezervovaný
12.14 12.NP 2 50.46 3.27 53.73 102,127.68 rezervovaný
  • garážové miesto                     14.000,- €
  • pivničná kobka                     od 2.500,- €
číslo bytu podlažie počet izieb byt m² balkón m² byt celkom m² cena s DPH dostupnosť pôdorys
2.12 2.NP 3 70.73 3.25 73.98 130,617.72 rezervovaný
2.13 2.NP 3 75.74 19.45 95.19 182,248.56 rezervovaný
3.05 3.NP 3 75.73 19.45 95.18 182,229.12 rezervovaný
3.06 3.NP 3 70.64 3.61 74.25 135,345.36 rezervovaný
3.12 3.NP 3 70.73 3.25 73.98 130,617.72 rezervovaný
3.13 3.NP 3 75.74 19.45 95.19 182,248.56 rezervovaný
4.05 4.NP 3 75.73 19.45 95.18 182,229.12 voľný pozrieť tu
4.06 4.NP 3 70.64 3.61 74.25 135,345.36 voľný pozrieť tu
4.12 4.NP 3 70.73 3.25 73.98 130,617.72 voľný pozrieť tu
4.13 4.NP 3 75.74 19.45 95.19 182,248.56 voľný pozrieť tu
5.05 5.NP 3 75.73 19.45 95.18 182,229.12 voľný pozrieť tu
5.06 5.NP 3 70.64 3.61 74.25 135,345.36 voľný pozrieť tu
5.12 5.NP 3 70.73 3.25 73.98 130,617.72 voľný pozrieť tu
5.13 5.NP 3 75.74 19.45 95.19 182,248.56 voľný pozrieť tu
6.05 6.NP 3 75.73 19.45 95.18 182,229.12 voľný pozrieť tu
6.06 6.NP 3 70.64 3.61 74.25 135,345.36 voľný pozrieť tu
6.12 6.NP 3 70.73 3.25 73.98 130,617.72 voľný pozrieť tu
6.13 6.NP 3 75.74 19.45 95.19 182,248.56 voľný pozrieť tu
7.05 7.NP 3 75.73 19.45 95.18 184,046.64 voľný pozrieť tu
7.06 7.NP 3 70.64 3.61 74.25 137,040.72 voľný pozrieť tu
7.12 7.NP 3 70.73 3.25 73.98 140,802.84 voľný pozrieť tu
7.13 7.NP 3 75.74 19.45 95.19 174,977.52 voľný pozrieť tu
8.05 8.NP 3 75.58 19.51 95.09 183,859.44 voľný pozrieť tu
8.06 8.NP 3 70.63 3.27 73.90 136,410.24 voľný pozrieť tu
8.10 8.NP 3 70.63 3.27 73.90 132,172.44 voľný pozrieť tu
8.11 8.NP 3 75.58 19.51 95.09 183,859.44 voľný pozrieť tu
9.05 9.NP 3 75.58 19.51 95.09 185,673.36 voľný pozrieť tu
9.06 9.NP 3 70.63 3.27 73.90 138,105.36 voľný pozrieť tu
9.10 9.NP 3 70.63 3.27 73.90 133,867.56 voľný pozrieť tu
9.11 9.NP 3 75.58 19.51 95.09 185,673.36 voľný pozrieť tu
10.05 10.NP 3 75.58 19.51 95.09 185,673.36 voľný pozrieť tu
10.06 10.NP 3 70.63 3.27 73.90 138,105.36 voľný pozrieť tu
10.10 10.NP 3 70.63 3.27 73.90 133,867.56 voľný pozrieť tu
10.11 10.NP 3 75.58 19.51 95.09 185,673.36 voľný pozrieť tu
11.05 11.NP 3 75.58 19.51 95.09 185,673.36 rezervovaný
11.06 11.NP 3 70.63 3.27 73.90 138,105.36 rezervovaný
11.10 11.NP 3 70.63 3.27 73.90 133,867.56 rezervovaný
11.11 11.NP 3 75.58 19.51 95.09 185,673.36 rezervovaný
12.05 12.NP 3 75.58 19.51 95.09 185,673.36 rezervovaný
12.06 12.NP 3 70.63 3.27 73.90 138,105.36 rezervovaný
12.10 12.NP 3 70.63 3.27 73.90 133,867.56 rezervovaný
12.11 12.NP 3 75.58 19.51 95.09 185,673.36 rezervovaný
  • garážové miesto                     14.000,- €
  • pivničná kobka                     od 2.500,- €
číslo bytu podlažie počet izieb byt m² balkón m² byt celkom m² cena s DPH dostupnosť pôdorys
8.07 8.NP 4 84.04 4.86 88.90 146,909.76 voľný pozrieť tu
8.08 8.NP 4 90.69 6.48 97.17 166,199.76 voľný pozrieť tu
8.09 8.NP 4 84.15 4.86 89.01 152,139.60 voľný pozrieť tu
9.07 9.NP 4 84.04 4.86 88.90 148,926.72 voľný pozrieť tu
9.08 9.NP 4 90.69 6.48 97.17 168,376.32 voľný pozrieť tu
9.09 9.NP 4 84.15 4.86 89.01 154,159.20 voľný pozrieť tu
10.07 10.NP 4 84.04 4.86 88.90 148,926.72 voľný pozrieť tu
10.08 10.NP 4 90.69 6.48 97.17 168,376.32 voľný pozrieť tu
10.09 10.NP 4 84.15 4.86 89.01 154,159.20 voľný pozrieť tu
11.07 11.NP 4 84.04 4.86 88.90 148,926.72 rezervovaný
11.08 11.NP 4 90.69 6.48 97.17 168,376.32 rezervovaný
11.09 11.NP 4 84.15 4.86 89.01 154,159.20 rezervovaný
12.07 12.NP 4 84.04 4.86 88.90 148,926.72 rezervovaný
12.08 12.NP 4 90.69 6.48 97.17 168,376.32 rezervovaný
12.09 12.NP 4 84.15 4.86 89.01 154,159.20 rezervovaný
  • garážové miesto                     14.000,- €
  • pivničná kobka                     od 2.500,- €

NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ

+421 910 388 838

NÁJDETE NÁS TU

Ul.Slovenského Odboja, 058 01  Poprad

+421 910 388 838, scc@sccpoprad.sk

GPS: 49.0575461,20.2875894